ÁSZF - Vásárlói tájékoztató

 

E-SHOP LEDJÓÁRON.hu

 

 1. cikk

 

Általános rendelkezések és fogalommeghatározások

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") a LEDart s.r.o. sro, székhelye: Vajnorská 127 / E, 83104 Bratislava, Szlovák Köztársaság, azonosító száma: 500 205 52, ÁFA azonosító száma: SK2120146798, ÁFA azonosító száma: 2120146798, bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság I. Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, részleg: Sro, betétszáma: Sro. 107108 / B, (a továbbiakban: "Eladó") és a Vevő (a továbbiakban: "Vevő") által az Eladó által az Eladó www.ledjóáron.hu weboldalán (a továbbiakban: "ledjóáron.hu") e-kereskedelem útján kínált áruk megvásárlása során, és a Vevő és az Eladó között az internetes e-kereskedelem útján, távolról kötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: "Adásvételi szerződés") szerves részét képezik. (az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen "Felek").

 

 1. A jelen ÁSZF az Európai Unió területén a ledjóáron.hu.

oldalon elektronikus kereskedelem (a továbbiakban: "E-kereskedelem") útján megrendelt áruk vásárlására vonatkozik.

 

 1. Az ÁSZF a ledjóáron.hu oldalon való megosztás napján lép hatályba.

 

 1. A Vevő és az Eladó közötti minden olyan kapcsolatra, amit nem a jelen Általános Szerződési Feltételek szabályoznak, a módosított 513/1991. sz. törvény, a Kereskedelmi Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. Ha a Vevő a módosított 40/1964. sz. törvénycikk, a Polgári Törvénykönyv 52. § (3) bekezdése értelmében fogyasztónak minősül, azaz ha a Vevő a szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenysége keretében jár el, a jelen Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott jogviszonyokra a módosított 40/1964. sz. törvénycikk, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

 

 1. A Vevőnek az Eladóval szemben a fogyasztóvédelemről és a Cseh Nemzeti Tanács bűncselekményeiről szóló 372/1990. sz. törvény módosításáról szóló, módosított 250/2007. sz. törvényből, valamint a távollevők között vagy az Eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződés keretében történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről és egyes törvények módosításáról szóló 102/2014. sz. törvényből eredő jogait a jelen ÁSZF nem érinti.

.

 

 1. A Vevő a rendszerben regisztrált természetes személy vagy jogi személy, aki elektronikus úton rendel árut a ledjóáron.hu.

webáruházon keresztül.

 

 1. Elektronikus megrendelés alatt a Vevőre vonatkozó információkat, a ledjóáron.hu webáruház kínálatából megrendelt áruk listáját és ezen áruk teljes árát tartalmazó, a webáruház rendszer által feldolgozott elektronikus űrlapot értjük.

Megrendelés: a Vevőre vonatkozó információkat tartalmazó elektronikus űrlap.

 

 1. Az áruk az Eladó által a ledjóáron.hu.

oldalon található érvényes árlistában felsorolt termékeket jelentik.

 

 1. Az Eladó tevékenységei felett felügyelő hatóságok:

 

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI)

 

SOI Pozsonyi Régió Felügyelősége

 

Prievozská 32, PO Box 5

 

820 07 Bratislava 27

 

 1. Az Eladó elérhetőségei a Vevők számára:

 

LEDart s.r.o.

 

Vajnorská 127 / E, 831 04 Pozsony

 

Telefon: +421 917 48 28 99

 

E-mail: info@ledjóáron.hu

 

 1. cikk

 

rendelés

 

 1. A regisztrációs űrlap  helyes és hibátlan kitöltése az elektronikus megrendelés érvényességének előfeltétele.

 

 1. Az Eladó nem vállal felelősséget a szállítás késedelméért és az abból eredő károkért, hogy a Vevő a regisztráció során nem adta meg az összes szükséges információt és/vagy a regisztrációs űrlapot helytelenül töltötte ki. Az Eladó nem vállal felelősséget az olyan Vevő hibájából eredő károkért sem, mint például ha a Vevő elfelejti a hozzáférési jelszavát és/vagy a Vevő hozzáférési jelszava az Eladó hibáján kívül illetéktelen személyek kezébe kerül.

.

 

 1. Az elfogadott elektronikus megrendelés az adásvételi szerződés tervezetének minősül és kötelező érvényű.

 

 1. Az Eladó és a Vevő közötti adásvételi szerződés az elektronikus megrendelésnek az Eladó rendszerében történő kötelező érvényű visszaigazolása alapján jön létre. Az Eladó köteles a Vevőnek a szerződés megkötéséről visszaigazolást küldeni, és a Vevő elektronikus megrendelésének tartalmát e-mail üzenetben (a Vevő elektronikus megrendelése közben megadott e-mail címére) visszaigazolni, közvetlenül azután, hogy az Eladó azt megkapta, ellenkező esetben úgy kell tekinteni, hogy a Felek között az adásvételi szerződés megkötése nem történt meg. A Vevő köteles ellenőrizni az Eladó által az e-mail üzenetben megadott elektronikus megrendelés tartalmát. Az Eladó által visszaigazolt elektronikus megrendelés tartalmával kapcsolatos bármilyen eltérés esetén a Vevő köteles az Eladót a info@ledjóáron.hu e-mail címre küldött e-mail üzenetben értesíteni.

.

 

 1. Az elektronikus megrendelés kötelező elemei az alábbiak:

 

5.1 A Vevő azonosítása, azaz cégnév vagy kereszt- és vezetéknév, székhely / lakóhely, adószám, kapcsolattartással kapcsolatos adatok  (telefon- és e-mail cím);

 

5.2 A megrendelt áru kódja a katalógus szerint vagy a neve is;

 

5.3 A megrendelt áru mennyisége;

 

Ha a megrendelés nem tartalmazza az előző cikk szerinti elemeket, akkor az hiányosnak minősül. Ebben az esetben az Eladó megkísérli felvenni a kapcsolatot a Vevővel, és felkéri a Vevőt az elektronikus megrendelés hiányosságainak helyesbítésére, illetve szükség esetén annak pontosítására és/vagy kiegészítésére. Abban a pillanatban, amikor az Eladó megkapja az elektronikus megrendelést pontosító és/vagy kiegészítő adatokat, az elektronikus megrendelés teljesítettnek minősül.

 

III. cikk

 

Megrendelési portál

 

 1. A Vevőnek jogában áll az elektronikus megrendelést indoklás nélkül bármikor törölni, mielőtt az Eladó véglegesen visszaigazolná azt.

 

 1. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést vagy annak egy részét a következő esetekben törölje:

 

2.1 Utánvétes rendelés esetén a rendelést nem sikerült visszaigazolni (rossz telefonszám, nem elérhető, nem válaszol az e-mailekre stb.)

 

2.2 Az árut már nem gyártják vagy szállítják, vagy az ár jelentősen megváltozott

 

az áruk beszállítójánál. Abban az esetben, ha ilyen helyzet áll elő, az Eladó haladéktalanul kapcsolatba lép a Vevővel, hogy megállapodjanak a további teendőkről. Abban az esetben, ha a Vevő a vételár egy részét vagy egészét már kifizette, ezt az összeget indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a fenti tényeknek az Eladó általi felfedezésétől számított 14 napon belül visszatéríti.

 

 1. cikk

 

Postázási és csomagolási költségek

 

 1. Amennyiben a Vevő megrendelésének értéke meghaladja a 2999 CZK (szavakkal: kétezer-kilencszázkilencvenkilenc cseh korona) összeget, az Eladó nem számít fel postaköltséget és csomagolási díjat, kivéve azokat az eseteket, amikor a Vevő futárszolgálattal kötött megállapodása ellenére az áru nem szállítható sikeresen a Vevőnek a megállapodás szerinti időben és helyen, vagy amikor az Eladó jogosulatlan reklamáció miatt visszaküldi az árut a Vevőnek.

 

 

 1. Ha a Vevő megrendelésének értéke nem haladja meg a 1299 HUF összeget

 

 1. Az Eladó nem számít fel postaköltséget és csomagolási díjat sem, ha a Vevő az árut az Eladó üzletében veszi átszemélyesen . Az áruk szállítása és személyes átvétele csak alábbi üzletben lehetséges:

 

Vajnorská 127 / E

 

831 04

 

Bratislava

 

 

 1. cikk

 

szállítási feltételek

 

 1. A webáruházon keresztül elektronikusan megrendelt árukat az Eladó az egyes árutípusok elérhetősége és az Eladó működési lehetőségei szerint a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb az Eladó által a Vevő elektronikus megrendelésének átvételét visszaigazoló dátumtól számított 7 munkanapon belül elküldi a Vevőnek az elektronikus megrendelésben megadott szállítási helyre úgy, hogy az áru legkésőbb az Eladó által a Vevő elektronikus megrendelésének átvételét visszaigazoló dátumtól számított 14 napon belül a Vevőhöz kerüljön. Az előző mondatban meghatározott határidőtől eltérően az Eladó jogosult a kiválasztott árukra vonatkozóan eltérő szállítási határidőt meghatározni, figyelembe véve az áruk sajátosságait és elérhetőségét.

 

 1. Az Eladó elektronikus levélben (e-mail) értesíti a Vevőt az áru elküldéséről a Vevő által az elektronikus megrendelésben megadott e-mail címen keresztül.

 

 1. Az árukat futárszolgálat szállítja a Vevő által az elektronikus megrendelésben megadott szállítási címre. A futárszolgálat az áru Vevőnek történő kézbesítése előtt telefonon felveszi a kapcsolatot a Vevővel, és kötelező érvényű megállapodást köt a Vevővel az áru Vevőnek történő kézbesítésének pontos időpontjáról. Abban az esetben, ha a Vevő a futárszolgálattal egyeztetett időpontban nem tartózkodik a kézbesítés helyén, és nem hatalmaz meg más személyt az áru átvételére, a Vevő felel az Eladó és/vagy a futárszolgálat által az áru Vevő részére történő átadásának elmaradásából eredő károkért. Az áru Vevő részére történő újbóli leszállításának költségei a Vevőt terhelik.

 

 1. Az áru tulajdonjoga a vételár átvételekor és kifizetésekor száll át a Vevőre.

 

 1. Az áruszállításhoz mindig tartozik egy számla. Az áru átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni, hogy a csomagolás, amelybe az árut csomagolták, nem sérült-e, és aláírni a küldemény átvételét igazoló dokumentumot. Sérülés esetén a szállítás során feltárt hibákról jegyzőkönyvet kell felvenni a futárszolgálattal az áru átvételének helyén. Ha a Vevő a csomagolás nyilvánvaló sérülése ellenére átveszi az árut, az Eladó nem ismer el semmilyen későbbi igényt emiatt.

 

 1. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, amelyet az Eladó védőszalagjával újra lezártak. A fuvarozó az árut tételesen adja át a Vevőnek, és a helyszínen feljegyzést készít. Az így okozott károkért a fuvarozó felel.

 

 1. Az árukat az Eladó a Szlovák és a Cseh Köztársaság területén szállítja.

 

 1. Az áruknak az Európai Unió tagállamainak területére vagy más országokba történő szállítása a Vevő és az Eladó közötti előzetes megállapodás (a postaköltség és a csomagolás ára), valamint az egyéb szállítási feltételekről szóló kölcsönös írásbeli megállapodás alapján történik.
 2. A szállítás az Európai Unió tagállamainak területére vagy más országokba történő szállítása a Vevő és az Eladó előzetes megállapodása alapján történik.A Vevő köteles ellenőrizni a szállítmány tartalmát, különösen a szállításból eredő sérüléseket. Ezeket a küldemény kézhezvételétől számított 24 órán belül jelenteni kell az Eladónak. A küldemény sérülésének bejelentése a kézhezvételtől számított 24 óra után nem fogadható el.

 

 1. cikk

 

Árra vonatkozó feltételek

 

 1. Az Eladó által a ledjóáron.hu oldalon keresztül kínált áruk vételára mindig a kiválasztott áru mellett van feltüntetve. A vételárat mindig hozzáadottérték-adóval együtt adjuk meg, hacsak másképp nem szerepel.

 

 1. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa (növelje/csökkentse) a ledjóáron.hu oldalon felsorolt áruk árait azzal a feltétellel, hogy az új árak a Vevő számára a ledjóáron.hu oldalon való közzétételük napjától érvényesek. Az ilyen módosítások nem vonatkoznak a Vevő által már megrendelt árukra. Abban az esetben, ha a ledjóáron.hu oldalon megjelenő ár nyilvánvalóan téves, pl. ha az áru általánosan elérhető és széles körben ismert, és az ára eltér a szokásos ártól, vagy amennyiben a rendszer hibája miatt az áru ára "0 CZK" vagy "1 CZK", az Eladó nem köteles az árut a hibás áron szállítani, de felajánlhatja a Vevőnek, hogy az árut a helyes áron szállítja. Ha ebben az esetben a Vevő nem ért egyet az áru helyes árával, elállhat az adásvételi szerződéstől.

 

VII. cikk

 

Fizetési feltételek

 

 1. A fizetéseket HUF-ban kell teljesíteni, és az Eladó az alábbi fizetési módok egyikét kéri:

 

1.1 FIZETÉS SZÁLLÍTÁSKOR: Ennél a fizetési módnál a Vevő az elektronikus megrendelésben meghatározott áru teljes összegét közvetlenül a futárnak fizeti ki, amint a futártól átvette az árut;

 

1.2. BANKI ÁTUTALÁSSAL: Az áru kiszállítására azután kerül sor, hogy az áru vételárának kifizetése az Eladó számláján jóváírásra került az alábbi számlára történő átutalással:

 

Változó szimbólum: használja az elektronikus rendelési számot.

 

1.3 FIZETÉS AZ ÁRUHÁZBAN AZ ÁRUK átvételekor: Ezzel a fizetési móddal a Vevő készpénzben fizet a megrendelt áruért abban az üzletben, ahová az árut kiszállították. Az üzletben történő fizetés az Eladó LEDJOÁRON üzletében lehetséges, az alábbi címen:

 

-Vajnorská 127 / E, 831 04 Bratislava

 

VIII. cikk

 

Jótállási feltételek és jótállási idő

 

 1. A Vevő a szállított árukra 24 vagy 36 hónapos jótállási időt kérhet. A jótállási időszak az áru Vevőnek történő átadásának napján kezdődik.

 

 1. Az Eladótól vásárolt minden egyes termékhez a Vevőnek történő átadáskor számlát (vásárlást igazoló bizonylatot) mellékelünk, amely egyben jótállási dokumentumként is szolgál.

 

 1. Kizárólag az Eladótól vásárolt és teljes egészében kifizetett áruk küldhetők vissza.

 

 1. A reklamáció benyújtásakor a Vevő köteles a reklamált árut tisztán, sértetlenül, a szükséges dokumentumokkal együtt az Eladó székhelyére szállítani.

 

 1. Az áruval kapcsolatos reklamációs igény díjmentes, a Vevő jogosult a hibákért való felelősségi jogok gyakorlásával, azaz a reklamációval kapcsolatban felmerült szükséges költségek megtérítésére.

 

 1. Az áruk reklamációjának részleteit és eljárási módját a ledjóáron.hu.

oldalon közzétett Reklamációs eljárás szabályozza.

 

 1. cikk

 

A teljesítés lehetetlensége miatti felelősséget kizáró körülmények

 

 1. Egyik fél sem felelős a termék kiszállításának lehetetlensége miatt bekövetkező események esetén.

 

 1. Ide sorolhatók azok az események, amelyeket a Felek nem láthattak előre, és amelyeket a legnagyobb szakmai gondossággal sem tudtak volna megakadályozni, és amelyek kívül esnek az ellenőrzésükön, különösen háború, felkelés, sztrájk, természeti katasztrófák, jogszabályi változások és egyéb események esetén.

.

 

 1. A 2. pontban említett esemény bekövetkezése esetén a Felek kötelesek egymást erről a tényről haladéktalanul értesíteni.

 

 1. A váratlan technikai vagy logisztikai hibák bekövetkezése mentesíti az Eladót a vállalt kötelezettségek alól.

 

 1. cikk

 

Fogyasztói szerződések és az elállási jogról szóló tájékoztatás

 

 1. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződést távközlés útján (ebben az esetben az interneten keresztül történő elektronikus kereskedelem) kötik, és ha az Eladó időben és megfelelően tájékoztatta a Vevőt, mint fogyasztót a szerződéstől való elállási jogról az Art. A távollevők között kötött vagy az Eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződések esetén a fogyasztóvédelemről és egyes törvények módosításáról szóló 102/2014. évi CLV. törvény (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi törvény) értelmében a Vevő mint fogyasztó az áru átvételétől számított 14 (szó szerint: tizennégy) napon belül jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, akár a fogyasztóvédelmi törvény 7. § (1) bekezdése szerint, így indokolás nélkül is. A fogyasztóvédelmi törvény 7. § (4) bekezdése értelmében az árut a fogyasztó által átvettnek kell tekinteni abban az időpontban, amikor a vevő vagy a vevő által kijelölt harmadik személy - a fuvarozó kivételével - a megrendelt áru minden részét átveszi, vagy ha:

.

 

 1. (a) a fogyasztó által egy megrendelésben megrendelt termékeket külön-külön szállítják, az utoljára leszállított áruk átvételekor,

 

 1. b) több részből vagy darabból álló árut szállítása esetén, az utolsó rész vagy darab átvételének pillanatában,

 

 1. c) az első szállítás átvételekor amikor az árut meghatározott időn belül ismételten szállítják.

 

 1. Ha az Eladó a fogyasztóvédelmi törvény 3. § (1) bekezdés h) pontja szerinti tájékoztatást a Vevőnek mint fogyasztónak csak utólag, de legkésőbb a jelen ÁSZF jelen cikk (1) bekezdése szerinti elállási határidő kezdetétől számított 12 hónapon belül adta meg, az elállási határidő attól a naptól számított 14 (szó szerint: tizennégy) nap elteltével jár le, amikor az Eladó a tájékoztatási kötelezettségének utólag eleget tett. Ha az Eladó a fogyasztóvédelmi törvény 3. § (1) bekezdés h) pontja szerinti tájékoztatást a Vevőnek mint fogyasztónak még az előző mondat szerinti póthatáridőn belül sem adta meg, az elállási határidő a jelen ÁSZF jelen cikk (1) bekezdése szerinti elállási határidő kezdetének napjától számított 12 hónap és 14 nap elteltével jár le. A vevő az elállási határidő kezdete előtt is elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya az áru szállítása.

 

 1. A vásárló mint fogyasztó nem állhat el olyan szerződéstől, amelynek tárgya

 

 1. a) a szolgáltatás nyújtása, ha a szolgáltatás nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kifejezése révén elveszíti a szerződéstől való elállás jogát a szolgáltatás teljes körű nyújtása után, és ha a szolgáltatás teljes körű nyújtása megtörtént,

 

 1. (b) olyan áruk értékesítése vagy szolgáltatások esetén, amelyek ára a pénzügyi piac olyan ármozgásaitól függ, amelyekre az eladónak nincs ráhatása, és amelyek az elállási időszak alatt következhetnek be,

 

 1. (c) a fogyasztó egyedi igényei szerint készült áruk, méretre gyártott áruk vagy kifejezetten egyetlen fogyasztó számára tervezett áruk esetén.

A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük a szerződés vagy a kapcsolódó szerződések alapján fennálló jogviszonyokból eredő valamennyi vitát, beleértve a jelen szerződés érvényességével, értelmezésével és lejártával kapcsolatos vitákat is, lehetőleg békés úton rendezik.

 

 1. (d) a gyors romlásnak vagy romlandóságnak kitett áruk értékesítése,

 

 1. e) olyan védőcsomagolásba zárt áruk értékesítése, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyek védőcsomagolása a szállítást követően megsérült,

 

 1. (f) olyan áruk esetén, amelyek jellegüknél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul összekeveredhetnek más árukkal,

 

 1. g) olyan alkoholtartalmú italok esetén, amelyek árában a szerződés megkötésekor állapodtak meg, vagy amelyek szállítására legkorábban 30 nap múlva kerülhet sor, és amelyek ára az eladó által nem befolyásolható piaci ármozgásoktól függ,

.

 

 1. h) a fogyasztó által az eladótól kifejezetten kért sürgős javítás vagy karbantartás esetén; ami nem vonatkozik azokra a szolgáltatási szerződésekre, amelyek tárgya a javítás vagy karbantartás elvégzéséhez szükséges pótalkatrészeken kívüli áruk értékesítése, ha azokat az eladónak a fogyasztóhoz tett látogatása során kötötték, és a fogyasztó nem rendelte meg előre ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat,

 

 1. (i) a védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, képfelvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek esetén, ha a fogyasztó kicsomagolta azt,

 

 1. j) időszaki kiadványok esetén, ami alól kivételt képeznek előfizetési szerződés szerinti értékesítésből, valamint a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítéséből származó áruk,

 

 1. k) nem szálláshely célú szálláshely-szolgáltatás, áruszállítás, gépjárműbérlés, vendéglátás vagy szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása esetén , amelynek keretében az eladó vállalja, hogy az ilyen szolgáltatásokat megállapodás szerinti időpontban vagy időtartamon belül nyújtja,

.

 

 1. (l) elektronikus tartalom nyújtása esetén, nem tárgyi adathordozón, amennyiben a tartalom nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kifejezése révén elveszíti a szerződéstől való elállás jogát.

.

 

 1. A Vevőnek az Eladóhoz az elállási határidő lejárta előtt be kell érkeznie az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatának. A Vevő köteles az elállástól számított 14 (szó szerint: tizennégy) napon belül az árut visszaküldeni az Eladónak vagy átadni az Eladónak vagy az Eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek. A gyors ügyintézés érdekében az árut az Eladó levelezési címére, azaz a Vajnorská 127 / E, 831 04 Bratislava címre kell visszaküldeni. A Vevő elállási jogának gyakorlásáról, valamint a felek jogairól és kötelezettségeiről a Vevő elállása esetén a jelen ÁSZF XI. és XII. cikkei tartalmaznak részletesebb információkat.

 

 

 1. A Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállásával az adásvételi szerződés a kezdetektől fogva megszűnik. Az Eladó köteles az árut visszavenni és a Vevőnek indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállás átvételétől számított 14 napon belül a Vevő számlájára történő átutalással visszafizetni az áruért fizetett árat, beleértve a Vevőnek az áru megrendelésével kapcsolatban felmerült költségeit, valamint az adásvételi szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban tőle kapott valamennyi kifizetést, az Eladó köteles az előző mondat szerinti kifizetéseket a Vevőnek ugyanolyan módon visszafizetni, mint ahogyan azt a Vevő a fizetéskor használta. A Vevő és az Eladó megállapodhatnak más fizetési módban is, feltéve, hogy ezzel kapcsolatban a Vevőnek nem számítanak fel további díjakat.

 

 1. cikk

 

A Vevő elállási jogának gyakorlása

 

 1. A Vevő a fogyasztóvédelmi törvény 7. § (1) bekezdése vagy a jelen ÁSZF X. cikkének (1) bekezdése alapján a következő módokon gyakorolhatja a szerződéstől való elállási jogát az Eladóval szemben :

 

 1. a) papíralapon, azaz ajánlott levélben az Eladó levelezési címére, azaz a Vajnorská 127 / E, 831 04 Bratislava címre küldött ajánlott levélben, vagy

 

 1. b) elektronikus levél (e-mail) küldésével az Eladó info@ledjóáron.hu elektronikus levelezési címére,

 

 1. c) egy másik tartós adathordozón keresztüli leírás formájában.

 

 1. A Vevő elállhat a Szerződéstől a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező elállási nyomtatványon, amelyet az Eladó a ledjóáron.hu.

oldalon történő közzététellel biztosít.

 

 1. A szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő betartottnak minősül, ha a szerződéstől való elállásról szóló értesítést legkésőbb a fogyasztóvédelmi törvény 7. § (1) bekezdése szerinti határidő utolsó napján, illetve a jelen ÁSZF X. cikk (1) bekezdése szerint az Eladónak megküldték.

Megfelelőnek minősül, ha a szerződéstől való elállásról szóló értesítést legkésőbb a fogyasztóvédelmi törvény 7. § (1) bekezdése szerinti határidő utolsó napján megküldték az Eladónak.

 

 1. A kézbesítéssel kapcsolatos kétség esetén a Vevő által küldött elállási nyilatkozatot az alkalmazott kézbesítési módnak megfelelő határidő lejártával kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő bizonyítani tudja, hogy azt az Eladó által a fogyasztóvédelmi törvény 3. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerint a Vevőnek közölt címre, vagy arra a címre küldték, amelynek változásáról az Eladó a szerződés megkötését követően megfelelően értesítette a Vevőt. Ha az elállási nyilatkozatot tartalmazó postai küldeményt a postai szolgáltatásokról és egyes törvények módosításáról szóló módosított 324/2011. sz. törvény 34. § (2) bekezdésének a), b) és ad) pontjában meghatározott okok miatt nem lehet az Eladónak kézbesíteni, az elállási nyilatkozatot az Eladónak az első mondatban említett címre történő feladás napján kézbesítettnek kell tekinteni.

.

 

 1. Ha a Vevő szabályszerűen és időben eláll a Szerződéstől, minden olyan kiegészítő szerződés, amely ahhoz a Szerződéshez kapcsolódik, amelytől a Vevő elállt, kezdettől fogva érvényét veszti. A kiegészítő szerződés felmondásával kapcsolatban a Vevőtől nem követelhetők költségek vagy egyéb kifizetések, kivéve a fogyasztóvédelmi törvény 9. § (3) bekezdésében és 10. § (3) bekezdésében említett költségeket és kifizetéseket, valamint a szolgáltatás árát, ha a szerződés tárgya szolgáltatás nyújtása, és ha a szolgáltatást teljes mértékben teljesítették.

.

 

 1. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos bizonyítási kötelezettség a Vevőt terheli.

 

XII. cikk

 

A felek jogai és kötelezettségei a Vevő elállása esetén

 

 1. Az Eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 (szó szerint: tizennégy) napon belül visszatéríteni a Vevőnek, a Vevőtől a Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott valamennyi kifizetést, beleértve a szállítási, kézbesítési és postaköltségeket, valamint egyéb költségeket és díjakat. Az Eladó köteles az előző mondatban említett kifizetéseket a Vevőnek ugyanolyan módon visszautalni, mint ahogyan a Vevő a fizetését teljesítette. A Vevő és az Eladó megállapodhatnak más fizetési módban is, feltéve, hogy ezzel kapcsolatban a Vevőnek nem számítanak fel további díjakat.

 

 1. Az Eladó nem köteles többletköltséget fizetni a Vevőnek, ha a Vevő kifejezetten az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A többletköltségek a Vevő által választott szállítási költség és az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos szállítási mód költsége közötti különbséget jelentik.

 

 1. Az Eladó nem köteles visszatéríteni a Vevőnek az (1) bekezdés szerinti befizetéseit azelőtt, hogy az árut a Vevőnek leszállították volna, vagy amíg a Vevő nem szolgáltat bizonyítékot arról, hogy az árut visszaküldték az Eladónak.

.

 

 1. A Vevő köteles a szerződéstől való elállástól számított 14 (szó szerint: tizennégy) napon belül az árut visszaküldeni vagy átadni az Eladónak vagy az Eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek. Az Eladó javasolhatja, hogy az árut személyesen vagy az általa meghatalmazott személy útján vegye át. Az első mondat szerinti határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján átadták szállításra. A gyors ügyintézés érdekében az árut az Eladó levelezési címére, azaz a Vajnorská 127 / E, 831 04 Bratislava címre kell visszaküldeni.

 

 1. A szerződéstől való elállás esetén a Vevő csak az áru Eladónak vagy az Eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek történő visszaküldésének költségeit viseli.

 

XIII. cikk

 

A személyes adatok védelme

 

 1. A ledjóáron.hu oldalon történő megrendeléssel a Vevő a 122/2013. sz. törvény értelmében biztosítja, hogy a ledjóáron.hu. a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló törvény (a továbbiakban: "Személyes adatok védelméről szóló törvény") az Eladó személyes adataira vonatkozik az alábbi terjedelemben: keresztnév, vezetéknév, születési dátum (a születési dátum nem kötelező adat, amelyet kizárólag a Vevő egyértelmű azonosítása céljából használnak az áruk szállítása során), lakcím, telefonszám és e-mail cím, annak érdekében, hogy érvényes megrendelést adhasson le és az Eladóval adásvételi szerződést köthessen, valamint az adásvételi szerződés feltételeinek teljesítése és további megerősítése érdekében, az elektronikus megrendelés feldolgozása, a szállítás, a fizetés elszámolása céljából, kivéve, ha a Felek közötti szükséges kommunikációra kerül sor, az Eladó nem adja át a Vevő adatait harmadik személyeknek, kivéve az Eladó alvállalkozóit, közvetítőit, különösen (i) a UPS, azaz a Slovak Parcel Service s. futárszolgálatot. r.o., (azonosító száma: 31 329 217, székhelye: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, a Pozsonyi Városi Bíróság által vezetett cégjegyzék C. részlegének 3215/B. számú betétje), és csak azokat az adatokat, amelyek a szállítás sikeres teljesítéséhez szükségesek, és (ii) a Milott, s.r.o. könyvelő céget,( IČO: 444062061, székhelye: Tehelná 9 917 01 Trnava), személyzeti és bérszámfejtés, valamint könyvelés céljából. Az Eladó a Vevő személyes adatainak kezelését a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezései szerint végzi. Más szervezetek csak az alkalmazandó jogszabályok által előírt esetekben (különösen közigazgatási vagy büntetőeljárás során, illetve a fogyasztói jogok védelme érdekében) férhetnek hozzá az ügyfelek személyes adataihoz. A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait helyesen és valósághűen megadni, és hogy köteles az Eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásokról.

 

 1. A személyes adatokat az Eladó a külön jogszabályoknak megfelelően kezeli és archiválja. A személyes adatok feldolgozása elektronikus formában automatizált módon vagy nyomtatott formában nem automatizált módon történik. A Vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek, és felelősséget vállal a személyes adatok valóságtartalmáért. Az Eladó jogosult a helytelen, hiányos vagy elavult személyes adatok helyesbítésére, a személyes adatok megsemmisítésére vagy zárolására, valamint a személyes adatok védelméről szóló törvény 28. szakaszának (1) bekezdésében felsorolt egyéb módosításokra .

.

 

 1. A vevő kijelenti, hogy az általa megadott valamennyi információ megfelel a valóságnak. A Vevő kijelenti, hogy tisztában van a hamis adatok megadásának következményeivel, különösen azzal, hogy egy ilyen cselekmény bűncselekménynek minősülhet.

 

 1. A Vevő felhatalmazza az Eladót, hogy ellenőrizze a megadott hitelkártyaadatokat a hitelkártyát kibocsátó bank vagy vállalat megfelelő call centerénél.

 

 1. Adatvédelmi szabályzat:


  1. Alapvető rendelkezések
  2. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái
  3. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja
  4. Az adatok megőrzésének időpontja
  5. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)
  6. Az Ön jogai
  7. Személyes adatok biztonságára vonatkozó feltételek
  8. Záró rendelkezések
 1.  
  1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
   
  1. A természetes személyek adatainak kezelése érdekében a személyes adatok adatkezelője, a személyes és az  ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében vállalja kötelezettségeit. (a továbbiakban: GDPR) 4. cikkének 7. pontja szerint a LEDart s.r.o., azonosítószám: 500 205 52, székhelye: Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava - Nové Mesto  (a továbbiakban: az adatkezelő).
  2. Az elérhetőségei a következők
  3. cím: Vajnorská utca 127/E, 831 04 Pozsony - Nové Mesto
  4. Email: info@ledjoaron.hu
  5. A személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; (az azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több konkrét eleme alapján.)
  6. .Az adatvédelmi tisztviselő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.
 2.  
  2. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSAI ÉS KATEGÓRIÁI
  .
  1. Az adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön adott meg neki, vagy olyan személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítése eredményeként szerzett meg.
  2. Az adatkezelő kezeli az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.
 3.  
  3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK TÖRVÉNYES OKA ÉS CÉLJA
  .
  1. A GDPR 22. cikke értelmében nincs automatikus egyedi döntéshozatal az adatkezelő részéről.
  2. A személyes adatok feldolgozásának jogalapját és célját az alábbi táblázat részletezi:
 4.  

Az ok

Cél

Adatok

Adatforrás

3. Felek 

Szerződés teljesítése érdekében 

Megrendelések feldolgozása érdekében

Az ügyfelek személyes adatai (elérhetőség, lakóhely) és a megrendelt áruval kapcsolatos információk

Megrendelési űrlap

Alvállalkozók, postai szolgáltatások, felhőalapú tárolás, szállítmányozási cégek, fizetési felületek

Szerződéses teljesítmény

Válasz a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldött üzenetre

Az ügyfelek elérhetőségei

Kapcsolatfelvételi űrlap, e-mail kommunikáció

Alvállalkozók, postai szolgáltatások,

Szerződéses teljesítmény

Könyvelés

Az ügyfél személyes adatai (tartalmi adatok, lakóhely) és a megrendelt árukra vonatkozó információk

Számlák

Könyvelő cég

Jogi érdek

E-mail küldése egy harmadik fél szolgáltatásának egy értékelés megszerzése érdekében

E-mail cím és rendelési információk

Megrendelési űrlap

Heureka.cz

Jogi érdek

Direkt marketing (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldése)

Az ügyfelek elérhetőségei

Megrendelési információk

Postai szolgáltatások, alvállalkozók

Jogi érdek

Az aktuális forgalom elemzése, a szerverhibák felderítése, valamint a csalások és szervertámadások megelőzése

Pszeudoanonimizált regisztrált felhasználói azonosítók, például UserID-k, IP-címek

A felhasználó mozgatása az oldalon, regisztráció és anonimizált felhasználói azonosító létrehozása, hibaoldal megjelenítése

Google Analytics, web hosting szolgáltatások

Egyetértek

Webmarketing és promóció

E-mail címek, leadek neve, IP-címek és egyéb technikai azonosítók

Hírlevél űrlap

Web hosting cég és e-mail terjesztési szolgáltatások

Egyetértek

Vásárlói vélemény vagy termékkérdés közzététele

A vásárló neve és e-mail címe

E-mail kommunikáció és webes űrlap

felhőalapú tárolás, postai szolgáltatások

Egyetértek

Profilozás célzott tartalmak megjelenítéséhez a weben és a direkt marketingben (hírlevelek)

A felhasználó által megtekintett konkrét termékek oldalainak megjelenítése

Kattintás a linkekre a termék részleteihez

Web Hosting Company 1. 4. ADATMEGŐRZÉSI IDŐSZAK
  1. Az adatkezelő megőrzi a személyes adatokat
  2. az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint a szerződéses kapcsolatból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses kapcsolat végétől számított 15 évig).
  3. a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásáig tartó időszakra, ha a személyes adatok feldolgozására hozzájárulás alapján kerül sor.
  4. A megőrzési időszak lejártát követően az adatkezelő törli a személyes adatokat.
 2.  
  5. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI (AZ ADATKEZELŐ ALVÁLLALKOZÓI)
  1. A személyes adatok címzettjei olyan személyek
  2. Akik a szerződés szerinti áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések teljesítésében vesznek részt,
  3. Így a webáruház üzemeltetési szolgáltatások és a webáruház üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásában,
  4. És egyéb más, marketing szolgáltatások nyújtása esetén.
  5. Az adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba (EU-n kívüli ország) vagy nemzetközi szervezetnek kívánja továbbítani. A személyes adatok címzettjei harmadik országokban a postai szolgáltatások és a felhőszolgáltatások szolgáltatói.
 3.  
  6. AZ ÖN JOGAI
  1. A GDPR-ban meghatározott feltételek szerint: 
  2. a személyes adatokhoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke szerint,
  3. a személyes adatainak helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke szerint, vagy a feldolgozás korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke szerint.
  4. a személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke szerint.
  5. az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke szerint; és
  6. az adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. cikke szerint.
  7. az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az adatkezelőnek a jelen feltételek 1. cikkének (2) bekezdésében említett címére vagy e-mail címére küldött levélben.
  8. Ön jogosult arra is, hogy panaszt tegyen az Adatvédelmi Hatóságnál, ha úgy véli, hogy megsértették az adatvédelemhez való jogát.
 4.  
  7. SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI
  .
  1. Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok védelme érdekében.
  2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolás és a személyes adatok papíralapú tárolásának biztonsága érdekében, különösen zárak, jelszavak és vírusirtó szoftverek használatával.
  3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az adatkezelő által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.
 5.  
  8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. Az online megrendelőlapon történő megrendelés elküldésével Ön megerősíti, hogy elolvasta az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.
  2. Az online megrendelőlapon a beleegyező négyzet bejelölésével elfogadja ezeket a feltételeket. A hozzájárulás jelölőnégyzet bejelölésével Ön megerősíti, hogy ismeri az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.
  3. A Rendszergazda jogosult megváltoztatni ezeket a feltételeket. Az Adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, és elküldi Önnek az Adatvédelmi szabályzat néven az  Ön által az adatkezelő felé  megadott e-mail címre.

 
Az alábbi  feltételek 2018.5.25-én léptek hatályba.

 

 

 

 

XIV. cikk

 

Alternatív vitarendezés

 

 1. Amennyiben a Vevő nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait, a Vevőnek jogában áll az Eladóhoz fordulni jogorvoslatért. Ha az Eladó a Vevő előző mondat szerinti megkeresésére nemlegesen válaszol, vagy a Vevő általi elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a Vevő jogosult a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről és egyes törvények módosításáról szóló 391/2015. sz. törvény (a továbbiakban: a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló törvény) 12. §-a szerinti peren kívüli vitarendezés kezdeményezésére irányuló kérelmet benyújtani. Az Eladóval szembeni fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésére illetékes szerv (i) a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, amely a fenti célból a következő címen érhető el: SOI Központi Felügyelet, Nemzetközi Kapcsolatok és AVR osztály, Prievozská 32, PO Box 29, 827 99 Bratislava vagy elektronikusan az ars @ soi címen. sk aleboadr@soi.sk vagy (ii) bármely más, a Cseh Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervezetek listáján (az engedélyezett szervezetek listája elérhető a http://www.mhsr.sk/zoznam- entities-alternative-dispute-resolution-consumer-disputes/146987s címen) nyilvántartott, illetékes, felhatalmazott jogi személynél, amelynél a Vevőnek joga van kiválasztani, hogy a fent említett alternatív vitarendezési szervezetek közül melyikhez forduljon. A bírósághoz fordulás lehetőségét ez nem érinti. A Vevő a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon elérhető online vitarendezési platformot használhatja arra, hogy javaslatot tegyen fogyasztói jogvitája alternatív rendezésére.

 

 1. A Vevőnek a peren kívüli vitarendezés kezdeményezésére vonatkozó javaslatának a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló törvény 12. § (3) bekezdésének megfelelően tartalmaznia kell:

 

 1. a) a fogyasztó neve, értesítési címe, elektronikus címe és telefonos elérhetősége, ha van,

 

 1. (b) az Eladó pontos megnevezését,

(c) az Eladó pontos megnevezését,

 

 1. c) a lényeges tények teljes és érthető leírását,

 

 1. d) annak jelzését, hogy a Vevőnek, mint fogyasztónak, milyen igényei vannak,

 

 1. e) az az időpont, amikor a Vevő, mint fogyasztó, jogorvoslatért fordult az Eladóhoz, és információt adott arról a problémáról ami fennáll, így a vita közvetlenül az Eladóval való megoldására tett kísérlete sikertelen volt,

 

 1. f) nyilatkozat arról, hogy az ügyet nem küldték el más alternatív vitarendezési szervezetnek, az ügyben nem született bírósági vagy választottbírósági döntés, az ügyben nem kötöttek közvetítői megállapodást, vagy az ügyben nem fejeződött be az alternatív vitarendezés a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló törvény 20. § (1) bekezdésének a)-e) pontjában meghatározott módon.

 

A követelés benyújtható papíron, elektronikus formában vagy szóban, jegyzőkönyvben. A Vevő a javaslat benyújtásához az Eladó ledjóáron.hu honlapjáról letölthető űrlapot használhatja, amely a minisztérium (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov- clr / 146956s) és bármely alternatív vitarendezési szerv honlapján is elérhető. A Vevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a vita tárgyával kapcsolatos dokumentumokat, amelyek igazolják az ajánlatban szereplő tényeket.

 

 1. cikk

 

záró rendelkezések

 

 1. A ledjóáron.hu oldalon történő vásárláskor feltételezzük, hogy a Vevő ismeri az internet technikai lehetőségeit, és elfogadja a technológia esetleges problémáit.

 

 1. Az Eladó nem felel a ledjóáron.hu oldalhoz való helytelen csatlakozásból eredő károkért. A számítógép vagy a számítógépen lévő adatok védelme a Vevő felelőssége.

 

 1. Az Eladó figyelmeztet arra, hogy a ledjóáron.hu weboldalon található információk előzetes értesítés nélkül frissülhetnek.

 

 1. Az Eladó nem vállal felelősséget semmilyen más féllel szemben a ledjóáron.hu.

oldalon található információk felhasználása által okozott közvetlen, közvetett vagy különleges károkért.

 

 1. Az Eladó bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a ledjóáron.hu oldalon felsorolt árucikkeket.

 

 1. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor módosítsa és/vagy kiegészítse. A jelen ÁSZF módosításai és/vagy kiegészítései a ledjóáron.hu oldalon történő közzétételük napján lépnek hatályba.

 

 1. A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük a jelen megállapodás vagy a kapcsolódó megállapodások szerinti jogviszonyokból eredő valamennyi vitát, beleértve a jelen megállapodás érvényességével, értelmezésével és megszüntetésével kapcsolatos vitákat is, lehetőleg békés úton rendezik.

.

 

 1. Azzal, hogy a Vevő elektronikus megrendelést küld az Eladónak, egyben megerősíti az Eladó ÁSZF feltétel nélküli elfogadását.

 

Bratislavában, 2017.01.01.